Beeldend werk

Inspiratie

Ik verzamel beelden en verschijnselen die me nieuwsgierig maken. Het werk hierboven (op de homepage) uit de serie ‘Drijven’ is ontstaan vanuit bewegend water waarop zand drijft. Van inspiratie tot kunst (soms).

Ik wandel in velden, bossen en steden. Loop langs rommelige industrieterreinen, in de modder en langs de zee. In mijn spieren voel ik de beweging en de afstand. Ik ruik het gras, ik hoor de wind ruisen. Onderweg maak ik foto’s die mijn indrukken vastleggen. Zo verzamel ik beelden van verschijnselen die me nieuwsgierig maken en die uitnodigen verder te kijken dan de oppervlakte.

Inspiratie. Foto’s: riet in het vroege voorjaar, sporen van slakken, boom uitgehold door boktorren.

Landschap vormt zich zowel door de elementen als door het leven. Aardbevingen en vulkanisme, regen en wind, organismen die groeien en doodgaan. Een landschap wordt bovendien getekend door menselijke sporen zoals van oorlogen, graafwerkzaamheden, land- en stedenbouw, afval. Altijd is er beweging.

In het vliegtuig zie ik de structuur van bebouwing en velden beneden mij en de meanderende lijnen van rivieren. Lopend zie ik de details. Riet als gearceerd langs de waterlijn, omgeploegde velden als waaiers. Of de miniatuurlandschappen onder mijn voeten. Op het eerste gezicht onooglijke dingetjes als een weggegooid papiertje, een vreemd vlekje of een schaduw kunnen, van heel dichtbij, een geweldige ruimte suggereren.

Verdwalen

Indrukken verzamelen moet met alle zintuigen open, zonder oordeel. Nieuwsgierig zoeken langs ongebaande paden. Steeds nieuwe dingen ontdekken. Experimenteren en af en toe verschrikkelijk verdwalen.

Denken

Na het verzamelen volgt het ordenen en keuzes maken: wat is interessant en waarom? Wat ga ik maken en hoe ga ik dat doen? Wat teveel is weggooien. Toch weer twijfelen. Om te kunnen kiezen zijn afwegingen nodig en is een oordeel onontkoombaar.

Maken

van inspiratie tot kunst: foto van mijn werktafel ©Birgit Speulman
Dit is een foto van mijn werktafel

Tekenen, combineren, bedekken, weghalen, schuiven, kijken. Spanning tussen idee en uitwerking, zoeken naar een balans. Het beeld dat je in je hoofd hebt, valt nooit precies samen met het beeld dat je kunt weergeven. Dus moet je ideeën aanpassen en opnieuw keuzes maken. Verrassingen verwelkomen of verwerpen. Streng zijn. Weer twijfelen en toch knopen durven doorhakken. Zo ontstaan mijn abstracte ‘landschappen’ van lijnen, vormen, structuren en kleuren. Op papier en in de computer. Zie ook “dit is geen tekening”.

Als het af is, wil ik het delen.

Werk

Klik op een afbeelding om het project te bekijken.