Leren met kunst

Cultuuronderwijs

Op de homepage, grote foto hierboven: Leren met kunst! Erfgoedproject ‘In en op het veen’, stop-motion animatie, groep 3 t/m 5, de Riemsloot, 2016.

Door beeldend cultuuronderwijs wil ik leerlingen inspireren en ruimte geven om te onderzoeken en te ontdekken wat ze zelf kunnen maken. Over onderwerpen waarbij ze zich betrokken voelen. Leren met kunst, dat is kijken en voelen, denken en doen, verdwalen, fouten maken en doorzetten, uitwisselen, maken en presenteren.
Voor vragen over tekenen of kunst en cultuur in de klas kunnen leerkrachten en directie bij mij terecht. Ik wil graag een handje helpen bij het versterken van de kwaliteit van het cultuuronderwijs op school.

Maken, denken en leren met kunst

Bomen tekenen in groep 3-4 ©Birgit Speulman
Bomen tekenen in groep 3-4

De leerlingen  tekenen met houtskool. Ze hebben de opdracht gekregen te tekenen hoe een boom groeit. Een jongen tekent heel precies een tak na, anderen trekken zwarte lijnen over het hele vel. Ik zie stammen die breed beginnen en van boven eindigen in een punt, ik zie bomen met complete wortelstelsels en bomen met takjes aan takjes aan takjes. Ze zijn geconcentreerd bezig.
Hun oude concept van het begrip ‘boom’, een bruine staande rechthoek met een groene cirkel erbovenop, moet drastisch worden bijgesteld. Dat is hard werken.

Lees ook mijn andere berichten over kunsteducatie en cultuuronderwijs

Maken is heel belangrijk voor het denken, zeker in de basisschoolleeftijd. Ik zie dat kinderen meer grip krijgen op hun omgeving, meer gaan begrijpen, door dingen te tekenen en te bouwen. Ik zie ook dat kinderen soms moedeloos worden van hun eigen onvermogen iets weer te geven zoals ze dat willen. Dan haken ze af en zo stopt dat deel van hun ontwikkeling. Het is heel belangrijk dat ze de mogelijkheden krijgen om goed te leren verbeelden. Voor zoiets essentieels als hun ontwikkeling. Niet alleen incidenteel, voor het leuk, maar elke dag.

Natuurlijk mag het leuk zijn. Het móet leuk zijn. Moeilijk leuk, want dan leer je het meest.

Kinderen zeggen: Het is super-super-superleuk!

Wat is leren, hoe leren mensen, hoe stimuleer je creatief denken? Leren in een creatief proces is anders dan op een methodische manier.

In mijn afsluitende essay van de Leergang Cultuuronderwijs aan de RUG: Tekenen als vorm van cognitie beschrijf ik hoe belangrijk het is om aandacht te besteden aan cultuur, en met name tekenen, in het onderwijs.

Maatwerk in beeldend cultuuronderwijs

Leren met kunst: schilderij groep 6 ©Birgit Speulman
Hoe vrij denk jij? Erfgoedproject de Schalmei, groep 6

Met AlleskAn ontwikkelen Marcel Prins en ik workshops, lessen en projecten op school en daarbuiten, voor leerlingen van jong tot (heel) oud. Tekenen of beelden maken, maar ook kijken en onderzoeken. Vuile handen maken met verf, lijm, karton, hout en stenen en veel meer.

Kunst in de klas of beeldend cultuuronderwijs, bijvoorbeeld over erfgoed, natuur en milieu, taal en rekenen.

We richten ons op de vragen van de klant, daarom maken we voor iedere groep een plan op maat. Omdat een kant-en-klaar aanbod nooit precies aansluit bij de behoeften van de deelnemers.

Op de website van AlleskAn leest u meer.  Of neem contact op!