Boomspiegel

Uit vijf series rond hetzelfde thema

Abstract en concreet

Met deze tekeningen probeerde ik het abstracte begrip boomspiegel te verbeelden. Tegelijk wilde ik het concrete van wortels, stammen, takken, water en zonlicht steeds in hetzelfde beeld vangen.

Sinds de stormen van 2013 is de boomspiegel ineens geen abstract woord meer maar een omgeklapte schijf van wortels en aarde.
In de bovenste serie is de boom eerst duidelijk te zien. Soms zijn alleen de vormen van takken te herkennen.
Daarna heb ik me geconcentreerd op de schijf grond met de wortels.

Tenslotte, nadat ik deze boom zag liggen, heb ik de jaarringen belangrijker gemaakt (zie laatste tekening).