Tekenen als vorm van cognitie

Gisteren heb ik mijn certificaat ontvangen van de Leergang Cultuuronderwijs 2013. Jammer dat het afgelopen is.

In het voorjaar begon ik aan de leergang met een vaag gevoel van verdwaald zijn en heel veel zin om na te denken. Ik hoopte dat een theoretisch fundament me zou helpen de grote lijnen binnen cultuur en onderwijs (weer) te ontdekken zodat ik beter zou kunnen uitleggen waarom ik cultuuronderwijs essentieel vind voor de ontwikkeling van kinderen.

Intussen werd ik Tekenskoalle- coach in Zuidoost Friesland. In het kunstonderwijs had ik me nooit uitsluitend met tekenen beziggehouden. Ik vind alle kunstvakken even belangrijk. Maar, zoals met alles gebeurt waar je een vergrootglas op legt: ik ging tekenen op zich interessant vinden.

Nu, na de leergang, heb ik het idee dat ik een klein beetje beter begrijp wat cultuur is. Daarom durf ik nu te stellen dat cultuuronderwijs centraal zou moeten staan in het onderwijs. En dat tekenen daarin een belangrijke plaats verdient, omdat het een vorm van cognitie is.

Mijn afsluitende essay:

Over de noodzaak van tekenen in het cultuuronderwijs

“Tekenen als vorm van cognitie” verder lezen

Laten gebeuren, zonder oordelen

De eerste keer Tekenskoalle

Acht leerkrachten in het tekenlokaal van de Heerenveense school. Grote vellen stevig tekenpapier, pastelkrijt, kleine velletjes en fineliners. En ook mijn laptop, voor het beeldmateriaal.

Eigen jeugdervaringen met tekenen waren lang niet altijd positief. Vaak veroorzaakte de juf of meester op de basisschool de frustraties. Dit vormt een belangrijke motivatie om het zelf anders te willen doen.

tekenskoalle cursus tekenen voor leerkrachten

Tekenskoalle, cursus tekenen voor leerkrachten

Dicht bij jezelf beginnen, door bewegingen te tekenen. Dan het volgende avontuur: blind portretten van elkaar tekenen. Techniek, kennis of vaardigheden spelen dan geen rol. Je moet het laten gebeuren, zonder oordelen. Leerkrachten vinden dat lastig en spannend. Bij het blind portrettekenen was de verleiding om even te kijken soms toch te groot.

De cursisten hadden verschillende verwachtingen van de cursus. Zoals ideeën opdoen, leren het proces van de kinderen in hun klas te begeleiden en mooie producten maken. Daarnaast veel zelf tekenen en tekentechnisch zekerder worden, en ook het cultuuronderwijs een stevige basis geven in de eigen school. Daar gaan we de komende tijd allemaal aan werken. Een leuke klus.

Tekenskoalle

Met ingang van woensdagavond 9 oktober ben ik actief als Tekenskoalle-coach.

Inspiratiemiddag

Op 2 oktober was er voor de cursisten en voor de coaches een inspiratiemiddag in het Fries Museum, met Gerrit Breeuwsma en Wouter van Reeken.

Gerrit Breeuwsma gaf een lezing over tekenen in het basisonderwijs. Belangrijk is dat we kinderen, op een leeftijd dat ze niet meer ‘vanzelf’ tekenen, kunnen helpen zich in deze vorm van communicatie verder te ontwikkelen.

Wouter van Reeken is de schepper van Keepvogel. Onder zijn leiding tekenden we een gezamenlijke meterslange uitvindersmachine. Ik hoop dat de leerkrachten die de cursus gaan volgen zich net zo geïnspireerd voelden als ik.